Optimeal - animatie - Imagine People
Drag mePlay me!Scroll me!

Optimeal animatie

737565182

Wereldwijd spelen vele voedselvraagstukken, zoals het voeden van de groeiende wereldbevolking, de bijdrage van het voedselsysteem aan de mondiale uitstoot van broeikasgassen en het beslag op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen en vruchtbare landbouwgrond. Een grote uitdaging is om voedselproductie en consumptie zowel gezonder als duurzamer te maken.

Een grote uitdaging vandaag de dag is om voedselproductie en consumptie zowel gezond als duurzaam te maken. De programma Optimeal, ontwikkeld door Blonk Consultants, biedt inzicht in deze complexe materie en is een nuttig hulpmiddel bij het evalueren van de waarde van producten. De tool wordt gebruikt door onder meer het Voedingscentrum en het RIVM.