How to: de ‘how to video’ zakelijk toepassen - Imagine People
Drag mePlay me!Scroll me!

How to: de ‘how to video’ zakelijk toepassen

Waarom werken 'how to' video's zo goed en hoe kunnen we de kansen die ‘how to’ video’s bieden toepassen in zakelijke situaties?

Waarom werken 'how to' video's zo goed en hoe kunnen we de kansen die ‘how to’ video’s bieden toepassen in zakelijke situaties?We hebben allemaal wel eens online een video opgezocht om te kijken hoe iets moet. How to band plakken, how to taart bakken of how to je favoriete videogame winnen. Uit onderzoek van Pew Research Center onder 4.600 Amerikaanse volwassenen blijkt dat 51 procent van YouTube-gebruikers zegt naar de site te zijn gekomen voor ‘how to’-video’s. Waarom werkt dit zo goed en hoe kunnen we de kansen die ‘how to’ video’s bieden toepassen in zakelijke situaties?

Waarom werkt de ‘how to’ video?

Verschillende studies hebben aangetoond dat leren aan de hand van beeld (en geluid) effectiever is dan leren aan de hand van alleen tekst. Het effect uit deze studies wordt het ‘Picture Superiority Effect’ genoemd en toont aan dat mensen die beeld te zien krijgen ter ondersteuning van tekstuele informatie veel meer van die informatie onthouden. Video maakt ook gebruik van dit effect, omdat het vaak beeld, geluid en soms ook tekst combineert in één medium. Hierdoor is video een perfect middel voor trainings- en scholingsdoeleinden. Daarnaast werkt video goed in situaties met meertalige mensen, en voor mensen met een leer- of taalachterstand of laaggeletterdheid. Het gebruik van video komt dan ook een diverse groep mensen ten goede. Daarnaast is een video meerdere keren inzetbaar, waardoor het een duurzame investering is in de veiligheid van een organisatie.Video kan op verschillende manieren een rol spelen in het trainingen, scholingen en andere instructie-situaties in organisaties.

Instructievideo’s (de ‘how to’ video)

De klassieke ‘how to’ video is goed in te zetten in organisaties. Met een how to video kun je simpele dingen uitleggen, denk bijvoorbeeld aan hoe de printer werkt, maar ook ingewikkelde processen, zoals een veiligheidsprotocol. Een goed voorbeeld wat we allemaal kennen zijn de veiligheidsinstructies die worden afgespeeld in vliegtuigen. In deze video’s worden passagiers voorgelicht over noodsituaties. Dit soort video’s zijn ook voor organisaties zeer goed toe te passen. De instructievideo wordt meestal voor specifieke doeleinden ingezet en werkt het beste als deze vrij te raadplegen is binnen de organisatie.

Trainingsvideo’s of e-learning

Met een e-learning module kunnen medewerkers worden opgeleid op een voor hen begrijpelijke manier. De werknemer bekijkt video’s met situaties en systemen die worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden. Niet alleen zijn de e-learning modules begrijpelijk en overzichtelijk voor werknemers, maar met bewegend beeld krijgt de werknemer ook een beter beeld van hoe het werk er uiteindelijk uit gaat zien. Door een korte, concrete video in te zetten kun je tijdens een training kostbare tijd besparen én kan de training later nog een keer bekeken of herhaald worden.

Veiligheidsvideo’s

Veiligheid is voor veel organisaties de nummer 1 prioriteit. Toch gaat er in elke organisatie wel eens wat mis. Technische fouten, ongelukken of miscommunicatie; 40% van deze incidenten ontstaan binnen de eerste maanden van een nieuw dienstverband. Dit komt vaak door onder andere dyslexie, een taalbarrière, of angst om vragen te stellen. Deze situaties kunnen vervelende consequenties hebben.Met een veiligheidsvideo kunnen medewerkers geïnformeerd worden over (gevaarlijke) situaties en risico’s. Een veiligheidsvideo wordt meestal achteraf ingezet, nadat een incident of ongeval heeft plaatsgevonden. Door in een video te bespreken wat er precies misging en hoe de situatie in de toekomst voorkomen kan worden krijgen werknemers een beter beeld van het incident. Zo kunnen werknemers leren van het ongeval of incident, kan erover worden gepraat en makkelijk gedeeld worden binnen de organisatie.Als de how to video vaker vertaald zou worden naar zakelijke en professionele situaties kunnen we de werkvloer veiliger, trainingen toegankelijker en lesmaterialen duurzamer maken. Welke how to zou jij graag willen zien in jouw organisatie?

Rosa 01
Rosa Gregoire
In opdracht van Imagine People

Auteur